aarde, samenstelling
a.m.e. atomaire massa-eenheid
aardolieproducten
absorptie
absorptiespectrum
accu
accu's
achtervoegsel C-ketens
activeringsenergie
additie+
ademhaling
aggregatietoestand
alcoholtest
alternatieve brandstoffen
amfolyt in koolstofchemie
aminozuren
aminozuren, bouwstenen DNA
aminozuur
aminozuur als amfolyt
analyse door verhitting
analyse van gassen
analyse van metaal
analyse van vaste stoffen
analyse van vloeistoffen
analyse, vooronderzoek
analytisch onderzoek, intro
anode, kathode
apolaire moleculen
aromatische binding
aspartaam
atoombegrip, geschiedenis
atoomgewicht
atoomkern
atoommassa
atoommassa
atoommassa, schema
atoommassa+
atoomspectrum
autoprotolyse
autoredoxreacties
Avogadro
baksteen
base, definitie
baseconstante Kb
basen, soorten
basen, soorten
batterij
batterijen
benzeen
benzeenderivaten, naamgeving
berekeningen met pH en pKa
bevriezing van evenwichten
biochemie, naamgeving
blaastest
buffer, bufferformule
bufferformule
buffers
cement
centrifugeren
Chatellier en van 't Hoff
chemische analyse, intro
chemische binding, energie
chemische binding, intro
chemische bindingen, mix
chromatografie
chromatografische analyse
citroenzuurcyclus
co-enzym
concentratie
concentratie+
condensatiereactie
corrosie
dampdichtheid tov waterstof
deeltjes, massa
deeltjes, materie
denatureren, enzymen
destillatie
di- en polisachariden
dipoolmoleculen
dipoolmolecuul
dipoolmoment
disachariden
DNA-basen, bouwstenen
DNA-RNA
drievoudige binding
druppelelektrode
dubbele binding
dunnelaagchromatografie
dynamisch evenwicht
eindpuntbepaling
eiwit, primaire structuur
eiwit, structuren
eiwitsoorten
eiwitstructuur
eiwitten
eiwitten
elektrochemische cel
elektrode, gebruik bij redox
elektrodepotentiaal
elektroderuimte
elektrodes, inert en deelnemend
elektroforese
elektrolyse
elektronegatief verschil
elektronegativiteit
elektronenformule, atoom
elektronenschil
elementen in aardkorst
elementen, grieks
elementen, introductie
elementen, naamgeving
elementenanalyse
eliminatie
emissiespectrum
emulgator
endotherm
energie & biochemie
energiediagram van reactie
energieniveau van atoom
entropie
enzym, be´nvloeding
enzym, soorten
enzymen, introductie
enzymregulatie
enzymspecificiteit
enzymstructuur
equivalentiepunt
evenwichtsconstante
evenwichtsconstante, Kc, Kp
evenwichtsreacties, introductie
evenwichtsverstoring
evenwichtsverstoring, concentratie
evenwichtsverstoring, volume
evenwichtsverstoring, warmte
evenwichtsvoorwaarde
exotherm
explosieven
extractie
fase
fase-overgang
faseverandering
faseverandering & energie
fenol
filtratie
flogiston
formules
fosforigzuur, H3PO3
fossiele brandstoffen
fotosynthese
functionele groepen, oxidatie
gaschromatografie
gasvolume
geconjugeerd paar
geleidbaarheid
genetische informatie
gips
groep I
groep II
groep VII
groep VIII
halfreacties
halfreacties in koolstofchemie
hardheid van stoffen
hemoglobine
herkenningsreacties
heterogeen evenwicht
heterogeen mengsel
hidrolyse
hidroxibenzeen
homogeen evenwicht
homogeen mengsel
homologe reeks
hybridisatie
indampen
indicatoren
indicatorpapier
indirecte titratie
intermoleculaire krachten
ionanalyse
ionbinding
ionen
ionen als zuur en base
ionen, naamgeving
ionisatie-energie
ionrooster
iso-elektrisch punt
isomerie
isomerie, optisch
isotoop
isotopen, atoommassa
jodometrie
Ka en Kb
katalysator, evenwichten
kationzuren
Kc, Kp, evenwichtsconstante
kerndeeltje
kolomchromatografie
kookpunt
koolhydraten
koolhydraten+
koolstofatoom
koolstofatoom, eigenschappen
koolstofchemische reacties
koolstofketens, naamgeving
koper-zink-cel
kpv, kooppuntverhoging
Krebs cyclus
kristalwater
Ks, oplosbaarheidsproduct
kunstmest
Kw, waterconstante
kwalitatieve analyse, indeling
lipiden
lucht, samenstelling
margarine
massagetal
massagetal
massapercentage
materie
mengsel
mengsel, deeltjes
mest
metaalbinding
metaalonderzoek
metaalrooster
metalen als reductor
Michaelis Menten
minimumtemperatuur
mol
molair gasvolume
molaire massa
molariteit
molariteit+
moleculen
moleculen, naamgeving
molecuulmassa
molecuulmassa, bepaling
molecuulmodellen
molecuulrooster
monosachariden
monosachariden
negatieve logarithme
neutralizeren
neutron
nitraation als oxidator
nitreuze dampen
nitril-groep
nomenclatuur, regels
nucle´nezuren, kernzuren
nucleon
onverzadigd vet, olie
onvolledige verbranding
oplosbaarheid
oplosbaarheid S
oplosbaarheidsproduct
oplosbaarheidsproduct, Ks
optische isomerie
orbitaal
orde van de reactie(stap)
organische reacties, kenmerken
organische stoffen, eigenschappen
overmaat
oxidatie en polariteit
oxidatie van functionele groepen
oxidatiegetal
oxidatiegetal koolstofverb.
oxizuren
oxizuren
peptiden.
periodiek systeem, eenvoudig
periodiek systeem, groep
periodiek systeem, periode
periodiek systeem, volledig
periodiek systeem+
pH
pH pOH pKw
pH meten, pH-meter
pH-berekeningen
pi-(π)binding
plastics, naamgeving
polaire binding
polaire moleculen
poli-additie
policondensatie
polimeren, naamgeving
polimerisatie
polipeptiden
polipeptiden+
polisachariden
primair C-atoom, etc
product
prostetische groep
prote´nen
prote´nen+
proton
protondonor, zuur
p-waarden
radioactiviteit
reactie, be´nvloeding
reactieberekeningen
reactieberekeningen
reactiediagrammen
reactie-energie
reactiemechanisme
reactiemechanisme, org chemie
reactie-orde
reacties, deeltjesgedrag
reacties, inleiding
reactiesnelheid, inleiding
reactiesnelheid, per stap
reactiestappen
reactiestappen, energie
reactietypes
reactievergelijking
reagens
redox in de koolstofchemie
redox, evenwicht
redox, gedwongen, niet spontaan
redox, halfreactie
redox, spontaan indirect
redoxkoppel
redoxreactie, direct
redoxreactie, indirect
redoxreacties, definities
redoxreacties, indirect
redoxreacties, introductie
redoxvraagstuk oplossen
rekenschema
rendement
respiratie
reversibel
roosters
roosterstructuren
sachariden
sachariden+
scheidingsmethoden
scheikundig model
schematisch overzicht analyse
schoonmaakmiddelen
sigma-(σ)binding
smelten & koken
smeltpunt
spectrometrie
spontane reacties
spontane redoxreactie
stofeigenschappen
straling, &alpha- en β-straling
structuur en eigenschap
structuurformules
substitutie+
suikers
suikters+
sulfaation als oxidator
thermodynamica
thermodynamica in evenwichten
titratie, indirect
titraties met zuren en basen
titraties met zuren en basen
titraties, indirect
titraties, soorten
Tollens reagens, evenwichten
transcriptie
translatie, RNA-eiwit
ureumcyclus
valentie-elektronen
van der waals kracht
vast, vloeibaar, gas
verbranding koolstofverbindingen
verdampen
verhoudingsformule
verschuiven van evenwicht
verzeping
vetharding
vetten
vetzuren
vloeibare elektrode
volledige verbranding
volumepercentage
voorvoegsel C-ketens
voorvoegsels moleculen
vormingsreacties
vpv, vriespuntverlaging
vuur
water cyclus
waterconstante, Kw
waterconstante, Kw
waterevenwicht
waterstofbrug
zeewater, samenstelling
zoetstof
zuivere stof
zuivere stof, deeltjes
zuren & basen, types
zuren, soorten
zuur en base in periodiek systeem
zuur, definitie
zuur, fenol
zuur, organisch
zuurbase titraties
zuurbaseconstanten
zuur-base-evenwicht
zuurbase-indicator
zuurbase-ionen
zuurbasepaar
zuurbasereacties in koolstofchemie
zuurbasereacties, introductie
zuurconstante Ka
zuurstofhoudende zuren
zwak en sterk in evenwicht
zwartwitfoto