Een atomaire massa-eenheid

is zo'n ongelooflijk piepklein beetje dat geen weegschaal op aarde die wegen kan. Weegschalen werken met grammen, miligrammen, maar niet veel minder dan dat.
Om één gram materie te hebben (weegbaar op een weegschaal dus) heb je bij elkaar 6 x 1023 nucleonen nodig.
Dit aantal noemt men ook wel: het getal van Avogadro), maar meestal spreken we van: 1 MOL
Een MOL in de scheikunde is dus een eenheid van aantal, net als een paar (2), of een dozijn (12) of een gros (144)
Je kunt dus 1 MOL moleculen hebben, 1 MOL ionen, 1 MOL elektronen, 1 MOL protonen, enzovoort.

Een heel andere mol dus dan in de biologie.

Controleer nu het volgende:
Eén watermolecuul heeft 18 kerndeeltjes (nucleonen); dus één molecuul water weegt 18 a.m.e.
1 MOL water bevat 6 x 1023 watermoleculen;
1 MOL water bevat dus 6 x 1023 x 18 kerndeeltjes;
6 x 1023 kerndeeltjes hebben een massa van 1 gram → 1 MOL water weegt 18 gram.

Dus:
  1. we werken met een micro-eenheid voor de zeer kleine deeltjes (atomen, moleculen, ionen, elektronen). Deze micro-eenheid is een eenheid van massa: de UNIT (de atomaire massa-eenheid = a.m.e.)de massa van 1 watermolecuul = 18 a.m.e. = molecuulmassa (microniveau)
  2. en we werken met een macro-eenheid voor zodanig grote aantallen kleine deeltjes dat ze te wegen zijn op een gewone weegschaal. Deze eenheid, MOL, is een eenheid van aantal.de massa van 1 MOL watermoleculen = 18 gram = molaire massa (macroniveau)
molecuulmassa en molaire massa zijn gelijk als je de eenheden er niet bij zet.


De superkleine massa van één atoom is natuurlijk op een gewone weegschaal niet af te wegen. Dit soort massa's kunnen alleen via omwegen en met (ingewikkelde) apparatuur worden bepaald.
Het enorm grote getal 6.1023 is in de scheikunde een standaardaantal geworden, dat veel wordt gebruikt. Het werd voor het eerst gebruikt door Avogadro; men noemt het ook wel:

getal van Avogadro = 6.1023


N.B.
Let er op dat je het scheikundig begrip MOL niet verwart met het biologische begrip; het meervoud van mol is in de scheikunde molen. Ook moet je in je schrift of ergens anders het woord molecuul niet afkorten tot mol, want ook dat kan vergissingen veroorzaken.
De schrijfwijze: (MOL en mol) worden allebei wel gebruikt.