Energie en faseverandering

Als je energie toevoert aan een stof zal die stof - normaal gesproken - warmer worden. De deeltjes verkrijgen meer beweging!
Alleen als die energietoevoer gepaard gaat met verandering van fase is er (tijdelijk) iets anders aan de hand: bij deze overgang wordt de energie gebruikt om de deeltjes verder van elkaar te verwijderen of om het rooster stuk te maken. De temperatuur blijft gelijk zolang twee fasen allebei nog bestaan.


N.B.
Faseveranderingen worden niet beschouwd als chemische reacties, maar let op: het is niet altijd zo gemakkelijk om scheikundige en natuurkundige processen te onderscheiden.


Er zijn ook stoffen die nooit toekomen aan een smeltpunt of aan een kookpunt. Al voordat ze aan die temperatuur toekomen, gaan ze ontleden (dat is zeker een chemisch proces). Zo is smelten van suiker eigenlijk niet mogelijk. Zodra suiker te heet wordt, beginnen de moleculen te ontleden.

Bekijk op youtube dit filmpje over verhitting van suiker


Bovenstaande grafiek nog eens, maar dan iets preciezer:


Even een opmerking tussendoor:
De opwarming van de aarde betekent dat de enorme ijsvoorraden gaan smelten. Tijdens het smelten blijft de temperatuur min of meer constant. Maar zodra het meeste ijs gesmolten is, gaat de temperatuur versneld omhoog. Als we dat gaan meemaken.... waar moeten we dan schuilen?