Koolstofverbindingen (structuur)
Organische stoffen (structuur)


Over het uiterlijk van organische stoffen mogen we in het algemeen zeggen dat hun uiterlijk direct te maken heeft met:
  1. het aantal C-atomen per molecuul
  2. de aanwezigheid van onverzadigde bindingen
  3. het karakter van substituenten / bijzondere of functionele groepen

  • moleculen met lange ketens zijn zwaarder en zullen eerder vaste stoffen zijn
  • moleculen met kortere ketens zullen eerder vloeibaar of gas zijn
  • de organische stoffen kunnen minder of meer onverzadigde bindingen bevatten (dubbel of drievoudig) en de algemene regel is: hoe verzadigder de stof, des te vaster de stof

Met andere woorden:
Onverzadigde verbindingen zullen eerder olie-achtig zijn (meer vloeibaar) terwijl verzadigde stoffen vetter zijn (vaster).
De moleculen worden minder rigide als het aantal dubbele of drievoudige bindingen toeneemt en daarmee het relatieve aantal H-atomen afneemt.
Vet is dus verzadigder dan olie.
Maar tegelijkertijd mag je niet vergeten dat het eventuele polaire karakter van een stof ook veel invloed heeft: hoe polairder, hoe minder vluchtig.

Ethaan is een gas, maar zodra je een H-atoom vervangt door een OH-groep (dan heb je ethanol = alcolhol) wordt de stof vloeibaar, omdat het molecuul nu polair is geworden.

Het karakter van een molecuul bepaalt ook hoe zo'n molecuul aan een reactie meedoet.