Amfolyten / amfoteer
Er zijn - zoals we al zagen - veel stoffen (moleculen, ionen) die zowel als zuur kunnen optreden n als base. Zulke stoffen zijn amfoteer, of anders: ze heten een 'amfolyt'.

Bij bestudering van een tabel met zuren en basen, zul je altijd zien dat n en dezelfde formule voorkomt aan beide kanten. Deze formule vertegenwoordigt een stof die dus zowel zuur als base kan zijn.
Bedenk wel dat het in de praktijk pas zin heeft een stof amfoteer te noemen, als ze zowel als zuur n als base ook echt iets voorstellen; een van de twee moet niet l te zwak zijn. Zoek dus amfolyten een beetje in het midden van zulke zuur-base-tabellen.

voorbeelden:
HSO4-
Al(H2O)63+
HCO3-
H2PO4-
HPO42-

Amfolyten in de koolstofchemie

Er zijn organische moleculen die aan hun koolstofketen zowel een carboxylgroep (zuur) hebben alsook een aminogroep (base). Je hebt al gezien dat dit een aminozuur is. Zo'n aminozuur is dus een amfolyt.

Dubbelion

Aminozuren bevatten een aminogroep, meestal NH2, en een carboxylgroep, -COOH.
Daarom kan een aminozuur met basen reageren n met zuren. Het aminozuur is een amfolyt.
Als het aminozuur per molecuul 1 aminogroep en 1 carboxylgroep bevat zal de pH van de oplossing van dit aminozuur ongeveer neutraal zijn (6 - 8) Een aminozuur met extra carboxylgroepen zal een lagere pH veroorzaken en een aminozuur met extra aminogroepen zal een hogere pH veroorzaken.

Het kan heel goed gebeuren dat een aminozuur zich in een omgeving bevindt waar de carboxylgroep zijn H+ afstaat aan een aminogroep.
Dat kan een aminogroep zijn van een ander aminozuurmolecuul, maar soms ook de aminogroep van hetzelfde aminozuurmolecuul. In dat laatste geval is er dus sprake van interne proton-overdracht.
Aan n kant is dat molecuul dan --COO- geworden en aan de andere kant ---NH3+. Eenzelfde molecuul heeft dan dus zowel een positieve alsook een negatieve lading gekregen en we noemen zo'n deeltje ook wel een "dubbel-ion".
Kortom: een aminozuur kan - afhankelijk van het milieu waarin het zich bevindt - op twee manieren neutraal zijn, of positief of negatief zijn.