Druppelelektrode

Elektroden zijn gemaakt van geleidend materiaal: meestal een metaal, soms grafiet.
Deze stoffen bevatten vrije elektronen in een metaalrooster. Deze vrije elektronen kunnen vrij bewegen binnen de elektroden, van de negatieve naar de positieve kant = éénrichtingsverkeer).Kwik is een metaal met een metaalrooster en dus ook met vrije elektronen, dus geleidend. Maar heel apart is natuurlijk dat kwik een vloeibaar metaal is.
Dat biedt een nieuwe mogelijkheid: niet een metalen staaf als elektrode, maar kleine kwikdruppeltjes. Meteen als zo'n druppeltje te zwaar wordt (en dat is al gauw, want kwik is een zwaar metaal) dan valt het naar beneden envoegt het zich bij het laagje kwik(l) op de bodem waar het ook weer als elektrode dienst doet.