Koper-Zink-element

Hieronder zie je een schema van een eenvoudige chemische cel met koper/zink electroden.In dit complexe geheel kunnen we een voldoende sterke oxidator ontdekken (Cu2+) en ook een redelijk sterke reductor (Zn)
De (spontane) reacties die de boel domineren zijn:

Zn(s) Zn2+ + 2e- en Cu2+ + 2e- Cu(s)