Kwalitatieve Analyse

De hoofdzaak van de kwalitatieve analytische chemie zou je kunnen indelen in de volgende twee activiteiten:

1.
Als je een mengsel hebt, welke stoffen zitten er dan in; wat zijn de componenten?

Om dat te onderzoeken is meestal een scheidingstechniek nodig. In de praktijk zal een mengsel eerst worden gescheiden in de componenten om vervolgens elke component afzonderlijk te onderzoeken.
Er bestaan echter ook technieken die in staat zijn om afzonderlijke stoffen vergaand te onderzoeken terwijl ze zich nog in het mengsel bevinden.

Hieronder verwijzingen naar de belangrijkste analytische scheidingsmethoden:
Scheidingsmethoden module 5
Chromatografie
Gaschromatografie
Vloeistofchromatografie
Gel-chromatografie
Extractie
Filtratie
Verdamping
Destillatie

2.
Als je een zuivere stof hebt, uit welke elementen is die dan opgebouwd en welke atomen zitten daar in en hoe zitten die bij elkaar?

Kwalitatieve analyse van een zuivere stof wordt meestal uitgevoerd in twee fasen, twee werkgebieden
die elkaar in principe opvolgen, maar vaak ook overlapping vertonen:
1 EEN VOORONDERZOEK
2 HET SCHEIKUNDIG-ANALYTISCH ONDERZOEK
n.b.

Eigenlijk zijn bovenstaande methodes ouderwets. Heel veel reacties die vroeger in het (nat)lab werden uitgevoerd met retorten, reageerbuizen, spatels enzovoort, enzovoort, die worden tegenwoordig volledig automatisch uitgevoerd met moderne apparatuur. Maar voor een goed begrip van de onderliggende onderzoeksreacties is het toch heel verstandig (nodig eigenlijk) dat je daar het nodige vanaf weet.