Reactiemechanisme (radikaal)

Naast een polair mechanisme heb je dat van 'radikalen', d.w.z. ongeladen deeltjes die zeer reactief zijn door hun ongepaarde elektron; ladingen spelen hierbij verder geen rol. Radikalen vormen zich - algemeen gesproken - onder invloed van licht en hebben als eigenaardigheid dat ze één of meer ongepaarde valentie-elektronen bezitten.

Belangrijk bij reactiesnelheden is de reactiviteit van deeltjes. Radikalen zijn deeltjes met een zeer hoge reactiviteit.