reactiesnelheid

Elke scheikundige reactie verloopt met een bepaalde reactiesnelheid V die je als volgt kan definiŽren:

V = de hoeveelheid reagens die per seconde verdwijnt,

of:

de hoeveelheid product die per seconde wordt gemaakt.

Waarom de ene reactie zo snel verloopt en een andere juist erg langzaam, dat heeft te maken met een aantal factoren die deze snelheid beÔnvloeden. Voor de reactiesnelheid is een formule afgeleid waarin de belangrijkste en invloedrijkste factoren zijn opgenomen.


De snelheid hangt af van de concentratie van de reagentia [ ], van de verdeling / oppervlak van de stof (homogeen of heterogeen), van de temperatuur (oC ou K), en van de eventuele aanwezigheid van een katalysator.

V ≈ [concentratie] x verdeling x energie van de deeltjes x katalysator.

Op deze manier is deze formule tamelijk onbruikbaar. Het is een formule in woorden. We willen getallen.
Je kunt hem vereenvoudigen door sommige omstandigheden constant te houden en zo alleen de (variabele) concentraties te behouden.
We krijgen dan een wiskundige formule:

V = k.[conc.]n

  1. V: is de snelheid;
  2. k: vertegenwoordigt het geheel van constant gehouden overige factoren;
  3. n: is de coŽfficiŽnt van het reagens in de reactievergelijking;
  4. Op deze wijze verschijnen de concentraties van elke homogene stof in de formule. Heterogene stoffen laat je weg.
  5. Een reactie waarbij k een hoge waarde heeft, heeft 'sterke reagentia'
  6. Een reactie waarbij k een lage waarde heeft, heeft 'zwakke reagentia'