Evenwichtsreactie

Elke scheikundige reactie begint met reagentia (de reagerende stoffen) om producten te maken. Het lijkt zo eenvoudig, maar dat is het niet altijd. In de praktijk hebben de meeste producten op hun beurt weer de neiging om terug te reageren en zo de uitgangsstoffen terug te vormen. In zulke gevallen spreken we van een "heen-en-terug-reactie"

Voorbeeld:
Heenreactie:     I2+ H2 2HI

Terugreactie:     2HI I2+ H2       of:       I2 + H2 2HI

De gewoonte in de scheikunde is om die twee pijlen / die twee reacties, te combineren tot n reactie met een dubbele pijl:

I2+ H2 2HI (ΔH < 0)

Ng een gewoonte in de scheikunde is om het energie-effect erbij te zetten; naast de reactievergelijking, normaal behorende bij de heenreactie:
ΔH>0 of ΔH<0.
In het bovenstaande voorbeeld betekent ΔH<0 dat de heenreactie exotherm is

Hetzelfde evenwicht kunnen we ook op de volgende manier schrijven:

2HI I2+ H 2     (ΔH > 0)