Isomerie

Een molecuulformule geeft vaak al enigzins aan wat de structuur zal zijn van het molecuul, maar vrijwel nooit is deze formule voldoende om de hele structuur meteen te (her)kennen.
Bijvoorbeeld, wat is de structuur van C3H7OH?
Waarschijnlijk zal het 1-hydroxipropaan zijn, maar 2-hydroxipropaan kan ook.

Nog lastiger is: C3H8O.
Dit kan ook één van de hydroxipropanen zijn, maar net zo goed metoxy-ethaan.

En de OH-groepen van glucose (C6H12O6), aan welke kant van het molecuul zitten die vast?
Nogmaals, kennis van de molecuulformule is niet automatisch genoeg om de structuur te kennen.
Één molecuulformule kan meerdere structuren hebben. In dat geval spreken van 'isomerie'.

We onderscheiden meerder typen van isomerie, waaronder de volgende:
 1. Structuur-isomerie
  1. Isomerie van positie
  2. Isomerie van de keten
  3. Functionele isomerie
 1. Stereo-isomerie
  1. Cis-trans-isomerie
  2. Optische isomerie


Kijk goed naar de twee structuren van glucose, C6H12O6:

één lineair is en de ander cyclisch.

Hieronder precies heetzelfde, maar dan met iets andere modellen, andere verbindingsstukjes.