Blussen

Er zijn nogal wat manieren om een brand te blussen:
  1. afkoelen totdat de temperatuur onder de minimum-reactietemperatuur komt.
  2. Verwijderen van reagentia
  3. De aanvoer van reagentia onmogelijk maken, afsluiten
  4. Een hulpstof toevoegen die zelf onbrandbaar is