Indicator

Om het omslagpunt te kunnen waarnemen, is meestal een indicator nodig
Bij een zuurbasetitratie: een zuurbase-indicator
Bij een redoxtitratie: een redox-indicator


Een indicator is meestal....:
een zwak organisch zuur
een zwakke organische reduktor
HIn H+ + In-
RedIn n e- + OxIn
HIn andere kleur dan In-
RedIn andere kleur dan OxIn
De kleur van het HIn of In-
De kleur van RedIn of OxIn
is pas duidelijk te zien
als het evenwicht voldoende
links of rechts ligt.
De kleur die een indicator aanneemt
hangt af van de omgeving:
In een zuur milieu(of in een reducerend milieu)
liggen bovenstaande evenwichten naar links
en overheerst dus de kleur van het HIn (of RedIn).
Per indicator kan dit sterk verschillen.