Fenyl / Fenol

Het volgende kan lastig zijn bij de naamgeving: fenol en fenyl; voorzichtig dus; ze zijn niet hetzelfde!
Fenol heeft een OH-groep aan een benzeenring.
Maar als benzeen zelf als zijketen optreedt, dan heeft ie "fenyl".