Protonen & neutronen

Atomen hebben een kern (nucleus), en die is opgebouwd uit nucleonen (kerndeeltjes, waarvan de belangrijkste: protonen en neutronen).
De kern bevindt zich in het midden van het atoom.

Het nucleon (één kerndeeltje) heeft een massa van 1 u.m.a. Alle nucleonen, kerndeeltjes tezamen bepalen de atoommassa.
De aanwezigheid van protonen voorziet de kern van een positieve lading. Omdat de neutronen neutraal zijn, heeft elke atoomkern dus een positieve lading. De (positieve) kern trekt de (negatieve) elektronen aan.

Veranderingen in de kern noemt men "kernreacties".

Protonen & Neutronen (de nucleonen dus) zijn de grootste deeltjes in de atoomkern. In de kernfysica zijn inmiddels veel meer deeltjes ontdekt. Zo zijn kerndeeltjes weer opgebouwd uit zgn quarks.
Voor meer info hierover kun je bijvoorbeeld naar kennislink. Verder blijven die kleinere deeltjes buiten deze cursus.
Protonen en neutronen hebben ongeveer gelijke massa, maar verschillende lading. De neutronen zorgen voor stabiliteit in de kern, wat nodig is omdat gelijk geladen deeltjes (de positieve protonen dus) elkaar afstoten. De zeer korte-afstands-krachten van massa's blijken sterker dan de afstotende elektrische krachten. De verhouding tussen het aantal protonen en neutronen in de kern is van zeer groot belang voor de nodige stabiliteit.

In de atoomkern - als daar meer dan één proton zit - bestaan afstotende krachten tussen die protonen (die immers allemaal positief geladen zijn).

Atomen met een zeer hoog atoomnummer (>92) zijn niet meer stabiel (te houden). Er zijn dan gewoon teveel positieve ladingen bij elkaar opgehoopt.