Oxidatiegetal Nox (koolstofchemie)

Je weet dat bij een redoxreactie de oxidatiegetallen van sommige elementen veranderen.
Bij redoxreacties in de koolstofchemie is dat oxidatiegetal niet altijd gemakkelijk vast te stellen. Waar vindt precies de elektronenoverdracht plaats, dat is de vraag, in het bijzonder ten aanzien van het koolstofatoom/atomen.
De redoxtabellen voorzien niet in halfreacties, dus de veranderingen van het oxidatiegetal zul je zelf moeten uitvogelen.

We nemen methanol als voorbeeld:

Normaal heeft een H in een verbinding het oxidatiegetal +1 en een O heeft Nox=-2
Deze twee gegevens ken je dus en ook moet je weten dat het hele molecuul neutraal is.
Zo kun je eenvoudig berekenen dat het oxidatiegetal van de C hier -2 moet zijn.

Het oxidatiegetal van koolstof in de volgende verbindingen:
  1. Ethaan Beide C-atomen zijn -3
  2. ethanol één C-atoom is -3 en de ander is -1
  3. ethanal één C-atoom is -3 en de ander is +1
  4. ethoxi-ethaan Twee C-atomen zijn -3 en twee andere zijn -1
  5. ethylethan(o)aat Twee C-atomen zijn -3, één is +1 en één is +3
  6. methaan Het C-atoom is -4