Alternatieve brandstoffen

methanol, ethanol, biogas, waterstof

Ethanol (alcohol) kan in grote hoeveelheden geproduceerd worden, bijvoorbeeld uit suikerriet dat men laat gisten.

Biogas is een mengsel van gassen (met relatief veel methaan) dat gevormd wordt bij de bacteriŽle gisting van rioolprodukten. (stront dus bijvoorbeeld)

Waterstof kun je maken in een elektrolyseproces. Dat kost helaas nogal veel energie, dus wat heb je er dan aan, zou je zeggen. Als je eerst elektrische energie moet opwekken met aardgas om vervolgens met die energie waterstof te maken, dat schiet niet op. Er moet nog heel veel onderzoek gedaan worden naar de beste manier om waterstof in grote hoeveelheden te maken.
Er zijn wel ideeŽn. We zouden misschien iets kunnen leren van de planten: fotosynthese. Bij dat proces wordt onder invloed van zonlicht water gesplitst in waterstof en zuurstof. En dat zou toch wel zo'n mooi mengsel zijn om vervolgens weer energie op te wekken, zonder dat er koolzuurgas bij gevormd wordt.
Het gerucht gaat dat enkele universiteiten al ver zijn in het ontwikkelen van kunstmatig bladgroen. Dat zou dan aangebracht worden in bladgroenpanelen, die - net als gewone zonnepanelen - licht vangen en omzetten in ..... Ja, dat zou direct stroom kunnen zijn, maar waarschijnlijker is dat er waterstof bij gevormd wordt.
Verder kunnen we natuurlijk de windmolens, juist op momenten dat die veel stroom leveren op tijden dat er weinig gebruikt wordt ('s nachts bijvoorbeeld) die stroom allemaal gebruiken voor elektrolyse van zeewater. Dit levert grote hoeveelheden waterstof op.


Naast alternatieve brandstoffen zijn er ook alternatieve eneregiebronnen die helemaal geen verbrandingsreactie nodig hebben.
Zo zijn er alternatieve, niet scheikundige, bronnen voor energie: kernenergie, waterkrachtenergie, windenergie, zonne-energie. Hoogstwaarschijnlijk worden de komende jaren nog nieuwe energiebronnen ontwikkeld.