Waterstofatoom

Dit is het eenvoudigste atoom met slechts één elektron.
De elektronenverdeling is: 1s1.
Hier valt dus niets te hybridiseren. Het s-orbitaal heeft een ronde vorm en kan overlappen met elk ander type orbitaal van welk atoom dan ook (in de koolstofchemie is dat heel vaak een koolstofatoom).
Deze overlapping geeft altijd een σ-binding en levert altijd alleen maar enkelvoudige bindingen.

Het waterstofatoom vormt alleen maar enkelvoudige bindingen.