Carbide, Carbiet

Calciumcarbide (CaC2H2) is een witte en vaste stof met een markante geur, zeer onstabiel, die spontaan reageert met water. We noemen het vaak "Carbiet".
De producten bij de reactie van carbide met water: een gas met scherpe geur en een basische oplossing.
Als het gas geleid wordt door Broomwater (een verdunde oplossing van Broom) verdwijnt langzaam de gele kleur van het broomwater.
Het etheengas C2H2 (acetyleen) dat bij bovenstaande reactie ontstaat is een zeer energierijke stof.
Vroeger werd die gebruikt in lampen (carbietlantaarns). Lang geleden waren fietsen voorzien van een carbidlantaarn. Een witte stof, calciumcarbide, moest reageren met water. Dan vormde zich een brandbaar gas (ethyn), dat werd aangestoken. Zo verscheen een lichtgevende vlam.
Tegenwoordig vooral nog bij lassen.

Meer over calciumcarbide vind je op wikipedia.

Ethyn is zeer toegankelijk voor additie; in feite kan twee keer additie optreden.