Benzeenderivaten

Voor de naamgeving van benzeenderivaten kiezen we één van de zes C-atomen in de ring. Die noemen we dan nummer 1.
En de andere, vanaf deze, hebben dan de nummers 2 - 6

Vroeger, en nog steeds wel in veel boeken, gebruikten we voorvoegsels die tegenwoordig met nummers (1 - 6) worden aangegeven.
Een voorbeeld: 1,2 dinitrobenzeen heette vroeger (en vaak nog): orto-dinitrobenzeen (orto = 1,2 )
  • Orto = 1,2
  • Meta = 1,3
  • Para = 1,4Bovenstaande structuur (C6H5OH) is de structuur van "fenol". officieel kun je die dus hydroxibenzeen noemen.

Het volgende kan lastig zijn bij de naamgeving: fenol en fenyl; voorzichtig dus; ze zijn niet hetzelfde!
Fenol heeft een OH-groep aan een benzeenring.
Maar als benzeen zelf als zijketen optreedt, dan heeft ie "fenyl".