Oxizuren
Zuurstofhoudende zuren
Hypo- Hyper-


Oxizuren zijn de niet-organische zuren die het element zuurstof bevatten.
Deze zuren kunnen in naamgeving variŽren, afhankelijk van het minimale en maximale aantal zuurstofatomen in het molecuul
Bijvoorbeeld:
H2SO3 en H2SO4
fosforzuur = H3PO4
Als de formule niet H3PO4 is, maar H3PO3, dan krijgt dit zuur de naam: fosforigzuur.

De oxi-zuren worden gevormd - in het algemeen - uit het bijbehorende oxide met water.

Voorbeeld: P2O5 + 3H2O 2H3PO4

Let op: Het betreft hier reacties waarbij het oxidatiegetal niet verandert.


Zuur zuurrest voorbeeld voorbeeld
onder(hypo).......igzuur onder(hypo).......iet hypochlorigzuur hypochloriet
......igzuur ......iet chlorigzuur chloriet
......zuur ......aat chloorzuur chloraat
(hy)per.......zuur (hy)per.......aat (hy)perchloorzuur (hy)perchloraat

N.B.
Niet alle zuurstofhoudende zuren hebben alle vier mogelijkheden
Allemaal hebben ze de normale '...zuur' en '...aat'
Sommige hebben ook '...igzuur' en ...iet'
Hypo en hyper zijn tamelijk uitzonderlijk