Isomerie, optisch

Het woord "optisch" geeft aan dat moleculen met dit type isomerie speciale eigenschappen hebben op het vlak van de optica.
Elke organische stof waarvan één of meer C-atomen gekoppeld zijn aan vier verschillende atomen of atoomgroepen, hebben "optische activiteit": ze kunnen het trillingsvlak van monochromatisch licht draaien, naar links of naar rechts.
Met een polarimeter kun je deze draaiing meten. Het atoom dat zo werkt, dus gekoppeld is aan vier verschillende groepen, noemen we een '(optisch) actief centrum'.


L-alanine en D-alanine
ze zijn spiegelbeeld van elkaar


D-alanine en D-alanine
ze zijn gelijk, maar niet elkaars spiegelbeeld

Meer informatie over stereochemie kun je vinden op onderstaande website:
over ruimtelijke structuren in de organische chemie