Analyse (gassen)

Een gas kan soms herkend worden aan de kleur of de geur.
Herkenningsreacties gassen:
  1. Als in een kleurloos, reukloos gas een gloeiende houtspaander gaat opgloeien, dan is het zuurstof
  2. Koolzuurgas maakt kalkwater troebel doordat er calciumcarbonaat ontstaat
  3. Als loodacetaatpapier (wit) door een gas zwart gemaakt wordt dan was dat gas waterstofsulfide(3)(wat je waarschijnlijk al lang had geroken).
  4. Ammoniakgas kleurt vochtig rood lakmoespapier blauw of geeft met HCl(g) een witte rook
  5. Als een gas broomwater of joodwater ontkleurt dan was het een reducerend gas (bijv. SO2)maar het kan ook op additie wijzen zodat je eerder aan kleine, onverzadigde verbindingen moet denken
  6. Een aantal gassen zijn brandbaar zoals waterstof en koolwaterstofgassen.