Haber-Bosch
AmmoniaksyntheseVan de gassen waterstof en stikstof wordt ammoniakgas gevormd.
Op tijdstip t0 worden de drie stoffen (eigenlijk twee) samengevoegd
Op tijdstip te is er evenwicht bereikt
Direct daarna wordt dat evenwicht verstoord door de toevoeging van extra waterstofgas en stikstofgas.
Het duurt even voordat opnieuw een evenwicht bereikt is (tp).

Omdat het verbreken van de drievoudige binding in N2 heel veel energie kost, is een goede katalysator absoluut nodig.
Omdat de vorming van ammoniak exotherm is, moet de temperatuur niet te hoog zijn tijdens de reactie.