KC & KP

De evenwichtsconstante bevat alleen de concentraties van de stoffen die homogeen aanwezig zijn. In dit geval voeg je een C toe aan de K: KC .

Een andere homogene situatie is het geval van een gas-evenwicht. Dan spreken we niet zozeer van concentraties, maar wel van de (partiŽle) gasdruk van elk deelnemend gas. Elk gas in een gasmengsel draagt bij aan de druk.
De partiŽle druk van elke component is evenredig met de hoeveelheid van dat gas.
In de formule van de evenwichtsconstante vullen we hier de waarden in van die partiŽle drukken; de formule verandert niet in werkelijkheid, maar de K wordt soms aangegeven met KP.

  • In homogene oplossingen gebruiken we KC
  • Bij gassen gebruiken we KP