KA, Zuurconstante & KB, Baseconstante)

zure oplossingen
HA + H2O H3O+ + A-
zuur base zuur base
A- is geconjugeerde base van zuur HA
KA = zuurconstante
Als KA heel groot is (of pKA is heel klein), is HA een zeer sterk zuur

Een evenwicht verplaatst zich altijd naar de kant van de zwakken


basische oplossingen
A- + H2O HA + OH-
base zuur zuur base
HA is geconjugeerd zuur van base A-
KB = baseconstante
Als KB heel erg groot is (of pKB is heel klein), dan is A- een zeer sterke base

Een evenwicht verplaatst zich altijd naar de kant van de zwakkenKA en KB zijn de zuur-/baseconstanten waarvan de waarden zich in de tabellen bevinden.
Vaak zijn de waarden van concentraties (en helemaal de wiskundige producten van concentraties) heel erg klein, zoals bijvoorbeeld: 10-6 mol/l.
Daarom heeft men de p-waarden ingevoerd die een eenvoudiger manier zijn om concentraties op te schrijven en er mee te rekenen.

KA en KB hebben ook vaak zeer kleine waarden, zoals bijvoorbeeld 10-12 of 10-7
Bij chemische berekeningen en in de boeken worden de p-waarden dan 12 of 7