simon carmiggelt herfstbloemen colijn en de AR Buthdijk, Axel buurman Millenaar de molen van Cappon pioenrozen moeder Krina   DE TEKENAAR   aan de Amstel PCB-kalender Kuiphof meneer Visser


dagboekfragment uit 1964

De tekenaar is 55 jaar
Aan de vooravond van Kees' twintigste verjaardag in februari schreef ik in antwoord op vragen van zijn schoolbestuur (van de gereformeerde kweekschool) het volgende antwoord:

Geacht bestuur,
Wat later dan we bedoelden willen we u gaarne alsnog antwoorden op de vragen die u stelde betreffende het "dansprobleem" op uw school. Dat we het woord tussen aanhalingstekens zetten, zegt u misschien al iets. Het stond ons namelijk tegen dit als een serieus probleem te zien.
Moeten wij ons deze zaak laten opdringen door een deel van de jeugd en blijkbaar ook door een deel van de gereformeerde ouders die vinden dat dansen bij het gereformeerde levensmilieu behoort? Dit soort vrijetijdsbesteding behoorde tot voor kort niet tot de gereformeerde zede. Wij menen dat u als schoolbestuur zich hiermee maar niet in moest laten en zeker er niet de gelegenheid toe geven. Wij zouden het zeer betreuren onze zoon bij het bezoeken van een schoolavond de positie van een uitzondering te moeten aandoen.
Wij zouden u daarentegen willen oproepen met ons te trachten de gereformeerde verbondsjeugd te doordringen van wat Dr von Meyenfeldt zegt op bladzij 62 van zijn boek De Christelijke Levenswandel:
"De christen vergooit zich niet aan dit cultureel ontaardingsverschijnsel. Dat ware een capitulatie van de geest voor het beest."


Sinds bijna twee weken kan ik me verheugen in het bezit van de akte MO-A tekenen. Dat ik dit zo kort en simpel neer mag schrijven. Hoeveel aantekeningen maakte ik hierover niet in voorgaande jaren. Bij neerliggen en opstaan hield het me bezig.
Nu is dit zo hevig nagejaagde doel bereikt. Dag na dag kan ik nu genieten van de heerlijke vakantieweken. Een last is van me afgenomen, een verruiming is me gegeven. Nieuwe tijdsbesteding wordt mogelijk.
Ik kwam er door, zij het dan op het nippertje!