simon carmiggelt herfstbloemen colijn en de AR Buthdijk, Axel buurman Millenaar de molen van Cappon pioenrozen moeder Krina   DE TEKENAAR   aan de Amstel PCB-kalender Kuiphof meneer Visser


dagboekfragment uit 1944

De tekenaar is 35 jaar
In het oorlogsgebeuren is er spannende invasieverwachting. Churchill heeft gezegd dat er voor medio maart grootse en ongekende militaire ondernemingen zullen plaats hebben. De geallieerden staan nu dicht bij Rome, waar verbitterd gevochten wordt. Rommel vestigde volgens een der laatste berichten zijn hoofdkwartier bij Breda. In het Oosten staan de Russische legers al in Polen en in Estland. Berlijn had de laatste tijd ontzettende bombardementen te verduren. Groot is dus de spanning in kerk en wereld. Wat zal er gaan gebeuren?In april 1944 is de schorsing voor drie maanden van prof dr K Schilder als emeritus predikant en hoogleraar in Kampen een feit. Wat is dit een spannende tijd in ons kerkelijk leven.
Dr M B van t Veer staat als bezwaarde broeder tegen de besluiten der Generale Synode naast prof Schilder. Toen hij met Goede Vrijdag en eerste Paasdag hier in de stad preekte zij het buiten onze wijk kon ik niet nalaten hem te gaan horen.
Op de vergadering van de Bond van Gereformeerde Mannenverenigingen in Utrecht sprak Dr K Dijk, en ds de Goede van Utrecht sprak het slotwoord. Vooral dat slotwoord maakte diepe indruk op me.
De volgende dag was er zon zelfde districtsvergadering in Zwolle. Daar ben ik ook geweest. Hier was weer een heel andere, mij nog meer pakkende behandeling door dr Holwerda. Deze jonge prediker met zn scherpe trekken trok de lijnen heel wat radicaler dan ik in het betoog van prof Dijk kon waarnemen. Er werden in Zwolle meer en duidelijker dan in Utrecht vragen gesteld.
Ik ben me steeds consequenter gaan rekenen tot de bezwaarden. Met een paar vrienden richtten we een schrijven aan de kerkeraad waarin we voorstelden dat de kerkeraad als volgt zou uitspreken: De schorsing van prof Schilder als emeritus predikant is onwettig en de schorsing als hoogleraar onrechtvaardig.
En voorts verzochten we de kerkeraad deze uitspraak dan ter kennis te brengen van de Generale Synode met het verzoek:
Maak die schorsing ongedaan; trek de bindend verklaring van de leerbeslissingen in. Alleen langs deze weg is de dreigende kerkscheuring te voorkomen.