XIII. GEVAARLIJKE STOFFEN

  1. MAC: maximum allowable concentration, mg/m3
  2. Algemene regel: ga naar de dokter / ziekenhuis
  3. O: overgeven
  4. W: veel water, drinken / spoelen
  5. F: frisse lucht
Triviale naam
wetenschappelijke
naam
formules
s/l/g
MAC
waarde
Gevaar
toxiciciteit
1 5
wat doen
acetileen
etyn
H-C≡C-H
g
 
explosief
1
WF / O
Aceton
propanon
CH3COCH3
l
1780
ontvlambaar
2
WF
zoutzuur
waterstofchloride
HCl (aq)
aq
7
bijtend
2
W
zwavelzuur
H2SO4
1
aq
 
bijtend
2
W
alkohol
etanol
CH3CH2OH
1
1000
 
1
W
ammoniak
 
NH3
g / aq
18
gevaarlijke dampen
2
WF
Arseen + derivaten
 
As3+
s
0,03
giftig
5
W
benzeen
 
C6H6
1
7,5
 
 
WF
broom
 
Br2
l / aq
0,7
kankerverwekkend
verstikkend
2
O
ongebluste kalk
calciumoxide
CaO
s
5
 
1
W
carbide
calciumcarbide
C22- / CaC2
s
 
explosief
2
zand er over
Lood en derivaten
 
Pb
s
0,15
giftig
4
W
cyanides
 
CN-
s
5
giftig
4
 
chloor
 
Cl
g / aq
3
giftig
4
WF
chloroform
trichloormetaan
CHCl3
1
5
gevaarlijke dampen
1
WF
zwaveldioxide
 
SO2
g
5
 
3
WF
ether
Etoxi-etaan
CH3CH2-O-CH2CH3
1
1200
explosief
1
WF
fenol
hidroxibenzeen
C6H5OH
l
19
bijtend
2
 
fluor
 
F2
g
2
giftig
4
 
formaline
Metanal
CH2O
l
1,5
bijtend
1
W
benzine
Octanen
C8H18
l / g
 
explosief
1
WF
gycol
1.2 dihidroxi-etaan
HO-CH2-CH2-OH
l
26
hoofdpijn
2
O
Na/K hydroxide (aq)
 
NaOH / KOH
aq
2
bijtend
1
W
jodium
 
I2
s
1
hoofdpijn
2
W
chlorix
Natriumhypochloriet
NaClO
s/ aq
 
bijtend
2
W
kwik
 
Hg / Hg2+
l
0,05
giftig
5
W (melk)
metylalkohol
Metanol
CH3OH
l
260
giftig
3
O
koolmonoxide
 
CO
g
29
giftig
4
WF
zilvernitraat
 
AgNO3
s
0,01
bijtend
 
W
stikstofoxides
 
NxOy (NO2 NO3 etc)
g
4
hoofdpijn
3
WF
ozon
 
O3
g
 
giftig
3
WF
waterstofperoxide
 
H2O2
l
1,4
brand de huid/ explosief
2
W
Tetra
tetrachlooromethaan
CCl4
l
12,6
giftig
3